De School

Onze school

Openbare basisschool De Akker is centraal gelegen in Sleen. Onze leerlingen zijn afkomstig uit Sleen en Diphoorn. Het schoolgebouw van De Akker is in het jaar 1975 gebouwd. De school beschikt over zeven klaslokalen, een speellokaal, een ICT (Informatie en Communicatie Technologie) ruimte, een ruimte voor IB (Interne Begeleiding) en RT (Remedial Teaching), een personeelskamer en een directiekamer. De school beschikt verder over een schoolplein, waarvan een gedeelte is gereserveerd voor de kleuters.

Op dit moment zijn er elf groepsleerkrachten, een directeur, een vakleerkracht gymnastiek, een vakleerkracht geestelijke stromingen, een klassenassistent en een conciërge werkzaam op deze school. De school wordt bezocht door ongeveer 150 leerlingen.

Visie

O.b.s. de Akker: voor hoofd- en hartzaken!

Het is in onze ogen van groot belang, dat de kinderen zich op onze school thuis voelen. Wij streven naar een prettige en ontspannen sfeer op onze school, waarin de kinderen zich gerespecteerd voelen en ervaren, dat er voor ieder kind, ongeacht capaciteiten en vaardigheden, de nodige belangstelling en aandacht is.

De school: meer dan leren alleen!

Leren uit boeken is leuk, maar er is meer dan leren uit boeken alleen! Zo doen wij ook mee met de projecten van het NME (Natuur Milieu Educatie), want over de natuur leer je het meest in de natuur!

Om te ontdekken of een kind ook technisch ingesteld is, werken we met projecten van het VTB (Verbreding Techniek in het Basisonderwijs).

Om te ontdekken hoe creatief een kind is, doen we ook mee aan projecten van het Kunstmenu. Het Kunstmenu zorgt ervoor dat de kinderen, tijdens de basisschoolperiode, in aanraking komen met alle verschillende kunstvormen.

Schoolgids

In de Informategids krijgt u meer praktische informatie over onze school. In de Schoolgids krijgt u meer achtergrondinformatie over De Akker.

Hoe houden we u op de hoogte?

Als u de site regelmatig bezoekt, bent u altijd up-to-date, maar er verschijnen jaarlijks ook vier schoolkranten en met regelmaat een nieuwsbrief. De nieuwsbrief kunt u vinden door in de sidebar op nieuwsbrief te klikken.